10 důvodů, proč nedávat své prarodiče do domovů pro seniory

V dnešní době stále více seniorů volí bydlení v ubytovacím zařízení pro závislé seniory (EHPAD). I když toto řešení může mít určité výhody, nemusí být nutně nejlepší pro všechny prarodiče.

10 důvodů, proč nedávat své prarodiče do domovů pro seniory
10 důvodů, proč nedávat své prarodiče do domovů pro seniory

V tomto článku vám dáme 10 důvodů, proč nedávat své prarodiče do domovů pro seniory.

1. Udržujte rodinné vazby a intimitu.

Rodinné vazby a intimita jsou základními prvky každého vztahu. Prarodiče jsou často zdrojem podpory, lásky a péče o svá vnoučata. EHPAD mohou být často místy, kde jsou rodinné vazby napjaté a kde je obtížné udržovat intimní vztahy. Umístění prarodičů v domovech pro seniory může mít tedy negativní dopad na jejich vztah k ostatním členům jejich rodiny a jejich intimitu. Je proto důležité najít alternativní řešení, jak zachovat rodinné pouto a intimitu prarodičů, spíše než je dávat do pečovatelských domů.

2. Vyhněte se izolaci a depresi.

Prarodiče jsou důležitými členy rodiny a jejich izolaci může být obzvláště těžké snášet. Umístění prarodičů do pečovatelských domů je může izolovat od rodiny a přátel, což může vést k pocitům deprese a osamělosti. Navíc, i když EHPAD nabízejí aktivity a služby zaměřené na udržení starších lidí v dobrém fyzickém a duševním zdraví, výsledky nemusí být stejné jako ty, kterých se dosáhne pobytem doma s rodinou a přáteli. Prarodiče, kteří mohou zůstat doma, si s větší pravděpodobností užijí svou rodinu a přátele naplno, což může pomoci snížit jejich pocity deprese a izolace a dát jim příležitost žít bohatý život.

3. Nabídnout jim služby přizpůsobené jejich přáním a potřebám.

Prarodiče jsou často velmi důležitými členy našich rodin a je třeba se starat o jejich blaho a zdraví. Pokud se rozhodnete nedat své prarodiče do EHPAD, můžete jim nabídnout služby, které splňují jejich přání a potřeby. Tím, že jim poskytnete prostředí přizpůsobené jejich lékařským potřebám, jim budete moci nabídnout péči a služby, které jim nejlépe vyhovují. Můžete jim také nabídnout aktivity přizpůsobené jejich fyzickým a duševním schopnostem, abyste stimulovali jejich mysl a udrželi si dobré zdraví. Také prarodiče budou mít doma blíž k rodině a budou si moci užít výjimečné chvíle se svými vnoučaty.

4. Vyhněte se stresu a úzkosti související se změnami.

Změny mohou být stresující a vyvolávající úzkost, a to platí stejně tak i pro prarodiče. Senioři jsou obzvláště zranitelní vůči otřesům a nepohodlí způsobeným novým prostředím. Přechod na EHPAD, i když je často dobře míněný, může vést k obtížnému období a dokonce k pocitu ztráty svobody a izolace. Prarodiče se také mohou cítit ohromeni různými změnami a mohou se u nich objevit pocity úzkosti a stresu. Je proto důležité vyhnout se stresu a úzkosti spojené se změnou tím, že si uděláte čas na rozhovor s prarodiči a poskytnete jim podporu a útěchu, když čelí velké změně.

5. Zachovat jejich autonomii a jejich rozhodovací schopnosti.

Prarodiče jsou vzácní členové naší rodiny. Tím, že jim nabízíme jejich autonomii a rozhodovací schopnosti, jim umožňujeme zachovat si jejich důstojnost a pocit osobního úspěchu. V EHPAD jsou prarodiče obklopeni 24hodinovou péčí a pozorností, ale ztrácejí nezávislost a svobodu jednání. Jejich možnosti a rozhodování jsou omezené a jejich schopnost činit důležitá rozhodnutí je omezená. Ve svém vlastním domě mohou nadále žít svůj život svým vlastním tempem a podle svých podmínek, přičemž si zachovávají svou autonomii a schopnost rozhodovat. To jim umožňuje zachovat si svou důstojnost a pocit osobního úspěchu a zároveň získat pomoc a podporu doma, pokud ji potřebují.

6. Umožněte své rodině sdílet výjimečné okamžiky.

Chvíle strávené s prarodiči jsou privilegované a nezapomenutelné. Umožňují členům rodiny sdílet vzpomínky a hodnoty se staršími lidmi a porozumět jejich životním zkušenostem. Když je budete mít doma, vaše rodina si může užít tyto vzácné chvíle a jejich moudré rady. Prarodiče jsou zdrojem inspirace a společné chvíle mohou být velmi obohacující. Přítomnost v domácnosti může také pomoci sblížit členy rodiny a udržovat pouto mezi generacemi.

7. Nabídněte kontinuitu pomoci a doprovázení.

Prarodiče jsou často prvními lidmi, které voláme o pomoc. Jsou tu, aby nám radili, povzbuzovali nás a podporovali nás. Tím, že je vložíte do EHPAD, je připravíte o tuto kontinuitu pomoci a podpory. Umístěním do provozovny jim totiž nedáváte možnost pomoci vám v případě problému a využít vaší přítomnosti. Berete jim také příležitost zapojit se do vašeho života a povzbuzovat vás k dosažení vašich cílů. Také tím, že jsou navenek, vám nebudou moci nabídnout podporu, kterou od nich očekáváte.

8. Omezte riziko zneužívání a špatného zacházení.

Osmým důvodem, proč nedávat své prarodiče do pečovatelských domů, je omezit riziko zneužívání a špatného zacházení. Bohužel, zneužívání a špatné zacházení v domovech pro seniory jsou častější, než si možná myslíte. Starší lidé jsou často křehcí a zranitelní a potřebují bezpečné a ochranné prostředí. V EHPAD může být nedostatek personálu nebo špatné hygienické standardy. Prarodiče mohou také trpět obtěžováním nebo neúctou ze strany personálu. Když je necháte doma, můžete sledovat jejich pohodu a zajistit, aby se jim dostalo té nejlepší péče a pozornosti.

9. Umožnit přístup ke kvalitní péči.

EHPAD (ubytovací zařízení pro závislé seniory) nabízejí lékařskou pomoc a kvalitní péči, ale nemohou nabídnout stejnou kvalitu péče jako nemocnice nebo zdravotnické středisko. Prarodiče, kteří potřebují specifickou a specializovanou lékařskou péči, nemusí mít přístup k této péči v EHPAD. Kromě toho lékařská péče nabízená v EHPAD nemusí splňovat specifické potřeby a preference prarodičů. Přítomnost a podpora blízkých a rodinných příslušníků může být velmi důležitá pro duševní a emocionální pohodu prarodičů a to v EHPAD nemusí být možné. Prarodiče si zaslouží přístup ke kvalitní péči, což v EHPAD nemusí být možné.

10. Vyhněte se dalším výdajům na údržbu a ubytování.

V konečném důsledku mohou být prarodiče ubytováni doma a zároveň dostávají potřebnou péči. Domácí péče je levnější variantou než EHPAD, protože umožňuje zřídit si systém podpory a péče doma bez dalších výdajů spojených s údržbou a ubytováním zařízení. Navíc mohou prarodiče zůstat doma a cítit se bezpečněji a obklopeni rodinou a přáteli. Domácí služby mohou také pomoci zlepšit kvalitu života prarodičů tím, že jim umožní zůstat doma, i když potřebují určité služby a lékařskou péči.

Patrice Groult
Jsem Patrice Groult, novinář a tvůrce webu 10-raisons.fr. Mám dlouholeté zkušenosti s tiskem a rozhlasem. K žurnalistice jsem se dostal v roce 2004, když jsem žil v New Yorku. Pracoval jsem pro několik francouzských médií, zejména Le Figaro a France Inter. V roce 2016 jsem se rozhodl vytvořit vlastní webovou stránku 10-raisons.fr. Vzorec byl inovativní: články ve formě „10 důvodů pro...“. Chtěl jsem nabídnout relevantní a originální obsah, který čtenářům umožní lépe porozumět světu kolem sebe. Od té doby má 10-raisons.fr velký úspěch. Stránka má nyní více než 3 miliony návštěvníků měsíčně a její články sdílejí tisíce lidí na sociálních sítích. Snažím se nabízet kvalitní obsah a prokazovat objektivitu a nestrannost při zpracování probíraných témat.