10 powodów, aby martwić się zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) w pracy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD) to grupa bolesnych stanów dotykających ścięgna, nerwy i mięśnie. W większości przypadków pogarszają się, jeśli nic nie zostanie zrobione, a konsekwencje są dramatyczne, zarówno osobiste, jak i zawodowe.

10 powodów, aby martwić się zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) w pracy
10 powodów, aby martwić się zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) w pracy

Oto 10 powodów, dla których powinieneś martwić się MSD w pracy.

Pogorszenie stanu zdrowia

Na początku problemy z układem mięśniowo-szkieletowym wyrażają ból i sztywność dotkniętych obszarów. Zwykle poprawia się wraz z odpoczynkiem, ale jeśli nic nie zostanie zrobione, problemy stają się przewlekłe. Powoduje to utratę siły i niezdarność, które mogą stać się nieodwracalne i powodować poważne uszkodzenia.

Ryzyko niepełnosprawności

Mięśnie, ścięgna i nerwy są niezbędne do poruszania się. Późne leczenie MSD może prowadzić do kalectwa i przykuć pacjenta do fotela lub pozbawić go możliwości używania jednej z kończyn. To oczywiście skutkuje niezdolnością do pracy.

Wzrost incydentów i wypadków przy pracy

Zmęczenie, dyskomfort i ból spowodowane zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego powodują brak uwagi i obniżenie zdolności reagowania. Wszystko to zwiększa liczbę wypadków i incydentów przy pracy. Z drugiej strony w biznesie rośnie również wskaźnik strat i napraw.

Degradacja życia zawodowego

Ciągłe nękanie MSD o bardzo negatywny wpływ na życie zawodowe pracownika. Zobaczy, jak spada jego produktywność, nie będąc w stanie temu zaradzić. Prowadzi to do frustracji, po której następuje utrata motywacji.

Przypisanie do niechcianej pozycji

W ramach Profilaktyka MSD pracownik może zostać przeniesiony na niechciane stanowisko. Nawet jeśli jest w dobrej sprawie, z pewnością będzie z tego powodu bardzo niezadowolony.

Wpływ na działalność gospodarczą

Pracownik z MSD negatywnie wpływa na wyniki swojej firmy. Jego nieobecności ze względów zdrowotnych spowodują dezorganizację zespołów i modyfikację rozkładu obciążeń. Bezpośrednią konsekwencją jest opóźnienie w harmonogramie działań.

Wpływ na kolegów

Nieobecność pracownika lub jego niezdolność do prawidłowego wykonywania pracy ma bezpośredni wpływ na jego współpracowników. Te ostatnie będą bardzo poszukiwane i będą pracować pod presją, aby wypełnić pustkę. Powoduje to pogorszenie atmosfery pracy, a nawet pojawianie się nowych przypadków MSD.

Wpływ na wydatki biznesowe

Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory TMS zaliczane są do wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Jako takie wywołują wzrost stawki składek dla firm. Oprócz tego, koszty szkolenia muszą być wydane na szkolenie zastępców dla chorych pracowników.

Ryzyko zwolnienia

Firma dla swojego prawidłowego funkcjonowania nie może pozwolić na spowolnienie w swojej działalności lub poniesienie nieprzewidzianych kosztów dodatkowych. Jednak obecność osoby cierpiącej na MSD wśród siły roboczej kosztuje. Aby ograniczyć szkody, firma często musi podjąć bolesną decyzję o rezygnacji z ich usług.

Uszkodzenie wizerunku firmy

Kiedy zmotywowani i sumienni pracownicy cierpią na MSD, trudno jest osiągnąć cele związane z wydajnością. Firma traci zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Jedną z bezpośrednich konsekwencji jest degradacja jej wizerunku.