Polityka prywatności

Właściciel

SAS 10-REASONS.FR, z kapitałem 5 €
Siedziba główna: 16 rue Chanoinesse – 75004 Paryż – Francja
Tel: 01.45.20.76.39
E-mail: kontakt(-at-)10-raisons.fr

Hosting

SAS OVH, z kapitałem w wysokości 10 174 560 EUR
Siedziba: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francja
Tel: 1007
E-mail: abuse(-at-)ovh.net

Definicje:

Redaktor : Osoba fizyczna lub prawna, która publikuje publicznie usługi komunikacyjne online.
Strona : Wszystkie witryny, strony internetowe i usługi online oferowane przez Wydawcę.
Użytkownik : Osoba korzystająca z Witryny i usług.

Charakter zebranych danych

W ramach korzystania z Serwisów Wydawca może gromadzić następujące kategorie danych dotyczących jego Użytkowników:

Données d'état-civil, d'identité, d'identification…

Dane połączenia (adresy IP, dzienniki zdarzeń itp.)

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Informowanie władz na podstawie obowiązków prawnych
Na podstawie obowiązków prawnych Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione na podstawie przepisów prawa, rozporządzenia lub na mocy decyzji właściwego organu regulacyjnego lub sądowego. Ogólnie rzecz biorąc, zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich przepisów prawnych, które mogą zapobiegać, ograniczać lub regulować rozpowszechnianie informacji lub danych, a w szczególności przestrzegać ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej IT, plików i wolności.

Komunikacja z partnerami zewnętrznymi
Możemy udostępniać niektóre dane osobowe partnerom strategicznym, którzy z nami współpracują w celu dostarczania produktów i usług lub którzy pomagają nam sprzedawać nasze produkty klientom.

Wiarygodność warunków ponownego wykorzystania danych osobowych

Brak zobowiązań dotyczących wirusowości warunków ponownego użycia
W przypadku przekazania Twoich danych osobowych osobie trzeciej obowiązują warunki poufności strony trzeciej.

Wcześniejsze informacje dotyczące przekazywania danych osobowych stronom trzecim w przypadku fuzji / wchłonięcia

Wcześniejsze informacje i możliwość rezygnacji przed i po fuzji/przejęciu
W przypadku, gdy bierzemy udział w fuzji, przejęciu lub jakiejkolwiek innej formie przeniesienia aktywów, zobowiązujemy się do zapewnienia poufności Twoich danych osobowych i poinformowania Cię przed ich przekazaniem lub podlegamy nowym zasadom poufności.

Cel ponownego wykorzystania zebranych danych osobowych

Rozwój statystyk handlowych

Zarządzanie opiniami ludzi na temat produktów, usług lub treści

Agregacja danych

Agregacja z danymi nieosobowymi
Nous pouvons publier, divulguer et utiliser les informations agrégées (informations relatives à tous nos Utilisateurs ou à des groupes ou catégories spécifiques d'Utilisateurs que nous combinons de manière à ce qu'ne lesseidentéssateurs) nonpersonles à des fins d'analyse du secteur et du marché, de profilage demographique, à des fins Promotionnelles et publicitaires et d'autres fins commerciales.

Agregacja z danymi osobowymi dostępnymi na kontach społecznościowych Użytkownika
Si vous connectez votre compte à un compte d'un autre service afin de faire des envois croisés, ledit service pourra nous communiquer vos informations de profile, de connexion, ainsi que toute autre information nie vous avez autorisé la divulgation. Nous pouvons agréger les informations krewni à tous nos autres Utilisateurs, groupes, comptes, aux données personles disponibles sur l'Utilisateur.

Zbieranie danych tożsamości

Darmowa konsultacja
La consultation du Site ne nécessite pas d'inscription ni d'identification préalable. Elle peut s'effectuer sans que vous ne communiquiez de données nominatives vous issueant (nom, prenom, adresse, itp.). Nous ne procédons à aucun enregistrement de données nominatives wlać proste konsultacje du Site.

Zbieranie danych identyfikacyjnych

Wykorzystanie identyfikatora użytkownika tylko w celu uzyskania dostępu do usług
Używamy Twoich identyfikatorów elektronicznych tylko w celu i podczas realizacji umowy.

Zbieranie danych terminalowych

Zbieranie danych profilujących oraz danych technicznych w celu realizacji usługi
Certaines des données technologies de votre appareil sont collectées automatiquement par le Site. Ces information incluent notamment votre adresse IP, fournisseur d'accès à Internet, configuration matérielle, configuration logicielle, type et langue du navigationur… Zbierz de ces données est nécessaire à la fourniture des services.

Zbieranie danych technicznych do celów reklamowych, handlowych i statystycznych
Dane techniczne Twojego urządzenia są automatycznie gromadzone i rejestrowane przez Serwis w celach reklamowych, handlowych i statystycznych. Informacje te pomagają nam personalizować i stale ulepszać korzystanie z naszej Witryny. Nie gromadzimy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.), które mogą być dołączone do danych technicznych. Zebrane dane mogą być odsprzedawane osobom trzecim.

Pliki Cookies

Okres przechowywania plików cookie
Zgodnie z zaleceniami CNIL maksymalny okres przechowywania plików cookies wynosi maksymalnie 13 miesięcy od ich pierwszego zaksięgowania w terminalu Użytkownika, podobnie jak okres ważności zgody Użytkownika na wykorzystanie tych plików. Żywotność plików cookie nie jest przedłużana przy każdej wizycie. Zgoda Użytkownika musi zatem zostać odnowiona pod koniec tego okresu.

Celowe pliki cookie
Pliki cookie mogą być wykorzystywane w statystyce notamment pour des fins notamment pour optimiser les services rendus à l'Utilisateur, à partir du traitement des informations, które dotyczą częstotliwości dostępu, personalizacji stron, ainsi que les opérations les réalisées informationes.
Vous êtes informé que l'Éditeur est podatny na deponowanie plików cookie sur votre terminal. Le ciasteczko enregistre des informations krewnych à la nawigacji sur le service (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultées…) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures.

Prawo użytkownika do odrzucenia plików cookie
Potwierdzasz, że zostałeś poinformowany, że Wydawca może używać plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były używane na Twoim urządzeniu, większość przeglądarek umożliwia wyłączenie plików cookie za pomocą opcji ustawień.

Przechowywanie danych technicznych

Okres przechowywania danych technicznych
Dane techniczne są przechowywane przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.

Okres przechowywania danych osobowych i anonimizacja

Brak retencji danych
Nie przechowujemy żadnych danych osobowych poza okresem połączenia z usługą dla celów opisanych w niniejszych Warunkach.

Usuwanie danych po usunięciu konta
Środki do usuwania danych są wprowadzane w celu zapewnienia ich skutecznego usunięcia, gdy tylko zostanie osiągnięty okres przechowywania lub archiwizacji niezbędny do realizacji określonych lub nałożonych celów. Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności, masz również prawo do usunięcia swoich danych, z którego możesz skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z „Redaktorem”.

Usuwanie danych po 3 latach nieaktywności
Ze względów bezpieczeństwa, jeśli nie dokonywałeś uwierzytelnienia w Serwisie przez okres trzech lat, otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem do jak najszybszego połączenia, w przeciwnym razie Twoje dane zostaną usunięte z naszych baz danych.

Usunięcie konta

Usuwanie konta na żądanie
Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Konta w dowolnym momencie, poprzez proste żądanie do Redakcji LUB poprzez menu usuwania Konta obecne w ustawieniach Konta, jeśli ma to zastosowanie.

Usunięcie konta w przypadku naruszenia Regulaminu
En cas de abuse d'une ou de plusieurs dispositions des CGU ou de tout autre document incorporé aux présentes par référence, l'Éditeur se réserve le droit de mettre fin ou restreindre sans aucun avertissement préalable discré etè à sa se réal usługi pomocnicze, à votre compte et à tous les Sites.

Wskazania w przypadku wykrycia przez Wydawcę naruszenia bezpieczeństwa

Informacje o użytkowniku w przypadku naruszenia bezpieczeństwa
Nous nous zaangażowanych à mettre en oeuvre toutes les mesures technologies et Organizationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au de risques d'accès accidentels, non autorisés ou Illégaux, de wulgation en decore destrukcja des'alt Données personalles vous dotyczy. Dans l'éventualité où nous prendrions connaissance d'un accès illégal aux données personles vous koncernu stockées sur nosservurs ou ceux de nos prestataires, ou d'un accès non autorisé ayant pour conséquence la noséques- réalisation des sus a :

  • Vous notifier l'incident dans les plus brefs delais ;
  • Examiner les Causes de l'incident et vous en informer ;
  • Prendre les mesures nécessaires dans la limite du raisonnable afin d'amoindrir les effets négatifs et préjudices pouvant résulter dudit incydent

Ograniczenie odpowiedzialności
En aucun cas les angażs définis au point ci-dessus relatifs a la notification en cas de faille de sécurité ne peuvent être asymilès a une quelconque reconnaissance de faute lub de responsabilité à la survenance de l'.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Brak transferu poza Unię Europejską
Wydawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych swoich Użytkowników poza teren Unii Europejskiej.

Modyfikacja Regulaminu i polityki prywatności

W przypadku zmiany niniejszych Warunków, zobowiązanie do nie obniżania poziomu poufności w znacznym stopniu bez uprzedniego poinformowania zainteresowanych osób.
Zobowiązujemy się poinformować Cię w przypadku istotnej zmiany niniejszych Warunków i nie obniżać w istotny sposób poziomu poufności Twoich danych bez poinformowania Cię i uzyskania Twojej zgody.

Obowiązujące prawo i metody odwoławcze

Klauzula arbitrażowa
Wyraźnie zgadzasz się, że wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niniejszych Warunków, w szczególności ich interpretacja lub wykonanie, będą podlegać procedurze arbitrażowej z zastrzeżeniem zasad platformy arbitrażowej wybranej za obopólną zgodą, której przestrzegasz bez zastrzeżeń.

Możliwość przenoszenia danych

Możliwość przenoszenia danych
L'Editeur s'engage à vous offrir la possibilité de vous faire restituer l'ensemble des données vous accountant sur simple demande. L'Utilisateur se voit ainsi garantir une meilleure maîtrise de ses données, et garde la possibilité de les réutiliser. Ces données devront être fournies dans un format ouvert et aisément réutilisable.