10 powodów, aby kupić defibrylator

Czy rozważasz inwestycję w defibrylator dla Twojego miejsca pracy lub lokalnej społeczności?

10 powodów, aby kupić defibrylator
10 powodów, aby kupić defibrylator

Oto 10 dobrych powodów, aby kupić defibrylator AED dzisiaj, a jutro może uratować życie.

Defibrylacja jest jedynym skutecznym sposobem leczenia nagłego zatrzymania krążenia (NZK)

W przypadku nagłej asystolii układ elektryczny serca zostaje uszkodzony, ponieważ nagle przepływy elektryczne przestają działać. Serce nie pompuje już natlenionej krwi do mózgu i innych narządów.Chociaż RKO może tymczasowo utrzymać krążenie, to defibrylacja szokuje serce, aby przywrócić jego pracę.

Nagłe zatrzymanie akcji serca zabija zbyt wiele osób

Każdego roku we Francji ponad 50 000 osób pada ofiarą pozaszpitalnych OZW, ale gdyby we Francji zainstalowano więcej defibrylatorów, wskaźnik ten mógłby zdecydowanie się zmniejszyć. Wskaźnik przeżycia przy zatrzymanie akcji serca we Francji wynosi od 2 do 3%. Jest 4 do 5 razy wyższy w krajach, w których miejsca publiczne są wyposażone w automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) i gdzie ludność jest szkolona w gestach ratujących życie.

Zatrzymanie akcji serca nie zdarza się po prostu innym

Niektórzy uważają, że ACS zdarza się tylko osobom niezdrowym, ale to nieprawda. ACS może w każdej chwili uderzyć każdego. Nie rozróżnia płci, wieku ani kondycji fizycznej.

Defibrylacja w pierwszych minutach po ACS może zwiększyć szanse na przeżycie

Szybka interwencja osoby wykonującej masaż serca (inaczej znany jako resuscytacja krążeniowo-oddechowa lub resuscytacja krążeniowo-oddechowa lub resuscytacja krążeniowo-oddechowa) u ofiary i defibrylacja w ciągu pierwszych kilku minut po NZK mogą zwiększyć szanse na przeżycie z 5% do ponad 50%. AED w ciągu pierwszych 3 minut po ACS, szanse na przeżycie mogą sięgać nawet 75%.

W przypadku zatrzymania akcji serca czas ucieka!

Podczas zatrzymania akcji serca liczy się każda minuta. Rzeczywiście, każda minuta spędzona bez defibrylacji to od 10 do 12% mniejsze szanse na przeżycie dla ofiary.

Służby ratunkowe mogą dotrzeć powoli

Średni czas reakcji służb ratunkowych we Francji wzrasta z roku na rok.Według badania Generalnego Bezpieczeństwa Cywilnego opublikowanego w 2016 r. średni czas reakcji służb ratunkowych wynosi ponad 13 minut. W przypadku zatrzymania akcji serca jest o wiele za długi.

Defibrylatory mogą być używane przez wszystkich

Od czasu dekretu z 2007 r. dotyczącego używania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych przez osoby niebędące lekarzami każdy jest upoważniony do używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego, zarówno półautomatycznego, jak i w pełni automatycznego. Możesz ich używać bez wcześniejszego szkolenia.

Defibrylatory są łatwe w użyciu

Towarzyszą Ci krok po kroku podczas interwencji. Prowadzą cię przez komunikaty głosowe i/lub wizualne, w zależności od marki defibrylatora.Większość modeli na rynku oferuje automatyczne defibrylatory, co oznacza, że ​​nie dostarczasz defibrylacji, tylko to, kto to zrobił.

Publiczne udostępnianie defibrylatorów jest aktem obywatelskim

Możesz chronić swoich pracowników, krewnych, mieszkańców gminy, członków klubu sportowego... Im więcej defibrylatorów zostanie zainstalowanych we Francji, tym lepiej ludność będzie w stanie poradzić sobie i zareagować na OZW.

Przypominamy również, że we Francji pracodawca jest gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia swoich pracowników w miejscu pracy. Musi udostępnić w miejscu pracy „sprzęt pierwszej pomocy dostosowany do charakteru zagrożeń i łatwo dostępny” – ewentualnie wraz z AED.

Defibrylatory są niedrogie

Cena defibrylatora różni się w zależności od producenta i typu urządzenia. Obecnie średnia cena defibrylatora wynosi 1500 euro bez podatku. Nie zapominajmy jednak, że zakup defibrylatora to inwestycja, która pomaga ratować życie. To jest bezcenne.

Większość producentów oferuje również umowy najmu z odpowiednimi rozwiązaniami płatniczymi.

Bonus: Defibrylator może pewnego dnia uratować jednego z Twoich bliskich, Twojego ulubionego kolegę, sąsiada, mieszkańca Twojej gminy...

Istnieje wiele dobrych powodów, aby kupić defibrylator. Ale w końcu najważniejsze jest ratowanie życia.