Imprint

Proprietar

SAS 10-MOTIVE.FR, cu un capital de 5 €
Sediul central: 16 rue Chanoinesse – 75004 Paris – Franța
Tel: 01.45.20.76.39
E-mail: contact(-at-)10-raisons.fr

Gazduire

SAS OVH, cu un capital de 10 €
Sediul central: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Franța
Tel: 1007
E-mail: abuz(-at-)ovh.net

Definiții:

Editor : Persoana, fizică sau juridică, care publică servicii de comunicare către public online.
Site-ul : Toate site-urile, paginile de internet și serviciile online oferite de editor.
Utilizatorul : Persoana care utilizează Site-ul și serviciile.

Natura datelor colectate

În contextul utilizării site-urilor, editorul poate colecta următoarele categorii de date privind utilizatorii săi:

Stare civilă, identitate, date de identificare etc.

Date de conexiune (adrese IP, jurnale de evenimente etc.)

Comunicarea datelor cu caracter personal către terți

Comunicarea către autorități pe baza obligațiilor legale
Pe baza obligațiilor legale, datele dvs. cu caracter personal pot fi divulgate în aplicarea unei legi, a unui regulament sau în temeiul unei decizii a unei autorități competente de reglementare sau judiciare. În general, ne angajăm să respectăm toate normele legale care ar putea împiedica, limita sau reglementa diseminarea informațiilor sau datelor și, în special, să respectăm Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 referitoare la IT, fișiere și libertăți.

Comunicare către terți parteneri
Putem pune anumite date personale la dispoziția partenerilor strategici care lucrează cu noi, pentru furnizarea de produse și servicii sau care ne ajută să comercializăm produsele noastre către clienți.

Viralitatea condițiilor pentru reutilizarea datelor cu caracter personal

Niciun angajament cu privire la viralitatea condițiilor de reutilizare
În cazul comunicării datelor dvs. personale către o terță parte, se aplică condițiile de confidențialitate ale terței părți.

Informații prealabile pentru comunicarea datelor cu caracter personal către terți în caz de fuziune / absorbție

Informații prealabile și posibilitatea de renunțare înainte și după fuziune / achiziție
În cazul în care participăm la o fuziune, achiziție sau orice altă formă de transfer de active, ne angajăm să garantăm confidențialitatea datelor dvs. personale și să vă informăm înainte de a fi transferate sau sub rezerva unor noi reguli de confidențialitate.

Scopul reutilizării datelor cu caracter personal colectate

Elaborarea statisticilor comerciale

Gestionarea opiniilor oamenilor cu privire la produse, servicii sau conținut

Agregarea datelor

Agregarea cu date non-personale
Putem publica, dezvălui și utiliza informații agregate (informații referitoare la toți utilizatorii noștri sau la anumite grupuri sau categorii de utilizatori pe care le combinăm astfel încât un utilizator individual să nu mai poată fi identificat sau menționat) și informații non-personale pentru analiza industriei și a pieței, profilarea demografică, scopuri promoționale și publicitare și alte scopuri comerciale.

Agregare cu date personale disponibile în conturile sociale ale Utilizatorului
Dacă vă conectați contul la un cont al altui serviciu pentru a trimite încrucișat, serviciul respectiv ne poate furniza profilul dvs. și informațiile de conectare, precum și orice alte informații pe care le-ați autorizat divulgarea. Putem agrega informații referitoare la toți ceilalți Utilizatori, grupuri, conturi, la datele personale disponibile pe Utilizator.

Colectarea datelor de identitate

Consultație gratuită
Consultarea site-ului nu necesită înregistrare sau identificare prealabilă. Se poate face fără ca dvs. să comunicați date personale care vă privesc (nume, prenume, adresă etc.). Nu înregistrăm date personale pentru simpla consultare a site-ului.

Colectarea datelor de identificare

Utilizarea identificatorului utilizatorului numai pentru accesul la servicii
Utilizăm identificatorii dvs. electronici numai pentru și în timpul executării contractului.

Colectarea datelor terminale

Colectarea datelor de profilare și date tehnice în scopul furnizării serviciului
Unele dintre datele tehnice ale dispozitivului dvs. sunt colectate automat de către Site. Aceste informații includ în special adresa dvs. IP, furnizorul de servicii Internet, configurația hardware, configurația software-ului, tipul de browser și limba etc. Colectarea acestor date este necesară pentru furnizarea de servicii.

Colectarea datelor tehnice în scopuri publicitare, comerciale și statistice
Datele tehnice ale dispozitivului dvs. sunt colectate și înregistrate automat de Site, în scopuri publicitare, comerciale și statistice. Aceste informații ne ajută să personalizăm și să îmbunătățim continuu experiența dvs. pe site-ul nostru. Nu colectăm și nu stocăm date personale (nume, prenume, adresă etc.) care pot fi atașate datelor tehnice. Datele colectate pot fi revândute către terți.

Fursecuri

Perioada de stocare a cookie-urilor
În conformitate cu recomandările CNIL, perioada maximă de stocare a cookie-urilor este de maximum 13 luni de la prima depunere a acestora în terminalul Utilizatorului, la fel ca și perioada de valabilitate a consimțământului Utilizatorului pentru utilizarea acestor cookie-uri. Durata de viață a cookie-urilor nu este prelungită la fiecare vizită. Prin urmare, consimțământul utilizatorului trebuie reînnoit la sfârșitul acestei perioade.

Cookie-uri în scop
Cookie-urile pot fi utilizate în scopuri statistice, în special pentru a optimiza serviciile furnizate utilizatorului, de la prelucrarea informațiilor privind frecvența accesului, personalizarea paginilor, precum și operațiunile efectuate și informațiile consultate.
Sunteți informat că Editorul poate plasa cookie-uri pe terminalul dvs. Cookie-ul înregistrează informații referitoare la navigarea pe serviciu (paginile pe care le-ați consultat, data și ora consultării etc.) pe care le putem citi în timpul vizitelor dvs. ulterioare.

Dreptul utilizatorului de a refuza cookie-urile
Recunoașteți că ați fost informat că Editorul poate utiliza cookie-uri. Dacă nu doriți ca cookie-urile să fie utilizate pe terminalul dvs., majoritatea browserelor vă permit să dezactivați cookie-urile prin opțiunile de setări.

Stocarea datelor tehnice

Perioada de păstrare a datelor tehnice
Datele tehnice sunt păstrate pentru perioada strict necesară realizării scopurilor menționate mai sus.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal și anonimizare

Fără păstrarea datelor
Nu stocăm date cu caracter personal peste durata dvs. de conectare la serviciu în scopurile descrise în aceste T&C.

Ștergerea datelor după ștergerea contului
Mijloacele de purjare a datelor sunt puse în funcțiune pentru a asigura ștergerea lor efectivă imediat ce se atinge perioada de păstrare sau arhivare necesară pentru îndeplinirea scopurilor determinate sau impuse. În conformitate cu legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișiere și libertăți, aveți, de asemenea, dreptul de a șterge datele pe care le puteți exercita în orice moment, contactând editorul.

Ștergerea datelor după 3 ani de inactivitate
Din motive de securitate, dacă nu v-ați autentificat pe site pentru o perioadă de trei ani, veți primi un e-mail care vă invită să vă conectați cât mai curând posibil, altfel datele dvs. vor fi șterse din bazele noastre de date.

Ștergerea contului

Ștergerea contului la cerere
Utilizatorul are posibilitatea de a-și șterge Contul în orice moment, printr-o simplă solicitare către Editor SAU prin meniul de ștergere a Contului prezent în setările Contului, dacă este cazul.

Ștergerea contului în cazul încălcării T&C
În cazul unei încălcări a uneia sau mai multor prevederi ale T&C-urilor sau a oricărui alt document încorporat aici prin referință, Editorul își rezervă dreptul de a rezilia sau restricționa fără niciun avertisment prealabil și la propria sa discreție, utilizarea și accesarea serviciilor dvs., contul dvs. și toate site-urile.

Indicații în caz de încălcare a securității detectată de editor

Informații despre utilizator în caz de încălcare a securității
Ne angajăm să implementăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta un nivel adecvat de securitate în ceea ce privește riscurile de acces accidental, neautorizat sau ilegal, dezvăluire, modificare, pierdere sau chiar distrugere a datelor cu caracter personal care vă privesc. În cazul în care devenim conștienți de accesul ilegal la datele dvs. personale stocate pe serverele noastre sau ale furnizorilor noștri de servicii sau de accesul neautorizat care duce la realizarea riscurilor identificate mai sus, ne angajăm să:

  • Vă anunță incidentul cât mai curând posibil;
  • Examinează cauzele incidentului și te informează;
  • Luați măsurile necesare în limitele rezonabilității pentru a reduce efectele negative și prejudecățile care pot rezulta din incidentul menționat

Limitare a răspunderii
În niciun caz angajamentele definite la punctul de mai sus referitoare la notificare în cazul unei încălcări ale securității nu pot fi asimilate oricărei recunoașteri de culpă sau responsabilitate pentru producerea incidentului în cauză.

Transfer de date cu caracter personal în străinătate

Fără transfer în afara Uniunii Europene
Editorul se obligă să nu transfere datele personale ale Utilizatorilor săi în afara Uniunii Europene.

Modificarea T&C și a politicii de confidențialitate

În cazul modificării acestor T&C, angajamentul de a nu reduce nivelul de confidențialitate în mod substanțial fără informații prealabile către persoanele în cauză.
Ne angajăm să vă informăm în cazul unei modificări substanțiale a acestor T&C și să nu scădem în mod substanțial nivelul de confidențialitate al datelor dvs. fără a vă informa și a obține consimțământul dumneavoastră.

Legea aplicabilă și metodele de apel

Clauza de arbitraj
Sunteți de acord în mod expres că orice dispută care poate apărea ca urmare a acestor T&C, în special interpretarea sau executarea acestuia, va intra sub o procedură de arbitraj sub rezerva regulilor platformei de arbitraj alese de comun acord, la care aderați fără rezerve.

Portabilitatea datelor

Portabilitatea datelor
Editorul se angajează să vă ofere posibilitatea de a vi se restitui toate datele referitoare la dvs. la cerere. Utilizatorului i se garantează astfel un control mai bun al datelor sale și păstrează posibilitatea de a le reutiliza. Aceste date trebuie furnizate într-un format deschis și ușor de reutilizat.