10 skäl att använda big data för ditt företag

Big Data (megadata på franska) är all data som produceras av individer och företag, särskilt på nätet. Den samlas in och analyseras genom ”Business Intelligence” och utgör en enorm möjlighet för företag.

10 skäl att använda big data för ditt företag
10 skäl att använda big data för ditt företag

Upptäck här 10 skäl att använda det.

Känna till och behärska marknaden

Detta är den första fördelen med datainsamling och analys. Marknadsinformation är verkligen en viktig del för utvecklingen av alla företag oavsett dess verksamhetssektor. Ett företag som inte vet något om sin miljö är som en armé som inte har någon kunskap om slagfältet. Tveka inte att besöka sidan nästa-beslut.fr för att dra nytta av expertis i frågan.

Känn dina kunder väl

De insamlade uppgifterna inkluderar även uppgifter om företagets kunder. Med andra ord, Big Data och Business Intelligence gör det möjligt att bättre förstå sina kunders behov, och till och med förutse dem. Till exempel kunde ett amerikanskt företag förutsäga gravida kvinnors födelse genom onlineköp.

Förbättra kvaliteten på tjänster och produkter

Perfekt kunskap om kundernas behov hjälper sedan företaget att förbättra kvaliteten på sina tjänster och produkter. Det gör det till exempel möjligt att förbättra användarupplevelsen för kunder på sin webbplats för att underlätta deras åtkomst till den eftersökta informationen.

Att möta samstämmigheten

Big Data används också för att få information om andra företag, särskilt de som är verksamma inom samma bransch. Genom att göra det gör det det möjligt att känna till de strategier de implementerar för att hantera det.

Att förvänta sig

Data som samlas in och analyseras av Business Intelligence kan göra det möjligt för ett företag att förutsäga marknadens utveckling på lång sikt. Hon kan alltså implementera strategier som gör det möjligt för henne att anpassa sig allt eftersom.

Underlättar beslutsfattande

Detta är en annan stor fördel med datainsamling och analys. Genom att ha en enorm mängd information till sitt förfogande fattar ledare beslut lättare. Dessa är också mer effektiva, eftersom felmarginalen är mycket låg tack vare de verktyg som används av Business Intelligence.

Förbättrar de anställdas produktivitet

Att samla in och bearbeta data förbättrar de anställdas produktivitet. Det möjliggör en snabb och pålitlig återföring av data till anställda, vilket gör att de kan ägna sig åt andra uppgifter.

Kontroll och sänkning av produktionskostnader

En annan betydande fördel med Big Data är kontrollen och minskningen av produktionskostnaderna. Som nämnts ovan gör den det möjligt att veta vägen och de olika köp som kunder eller internetanvändare har gjort under en given period. Genom att göra det kan chefer veta vilka produkter de ska investera mer i och vilka de ska överge.

Att känna till och ta hand om företagets rykte

Uppgifterna avser även åsikter, vittnesmål etc. från internetanvändare om företaget. Big Data och Business Intelligence gör det då möjligt att känna till och ta hand om ditt företags rykte på nätet och på sociala nätverk.

Öka din omsättning

Detta är det yttersta målet och den stora fördelen med datainsamling. Alla tidigare fördelar (ökad kunskap om kundkretsen, om marknaden, lätt att fatta beslut etc.) är i själva verket avsedda att öka företagets omsättning.