10 skäl att gå till jobbet varje dag!

Arbete tar upp en tredjedel av vårt arbetsliv fram till pensioneringen. Även om det tar en stolthet utan att någonsin vara ett verkligt nöje för de flesta, finns det dock goda skäl, av vilka några är viktiga, att gå till jobbet. Här är 10!

Innebörden

Den första anledningen till att vi går till jobbet är vårt engagemang i samhället. Att känna sig användbar inom ett utarbetat socialt system gör att du kan värdera dig själv när du träffar människor.

Ersättning

Ett bra jobb ger i allmänhet den ersättning som följer med och gör att du kan leva anständigt. Ersättning kan vara i form av löner, fakturering eller börsslag som t.ex uppköp av IT-tillgångar, Till exempel.

Social kontakt

Social kontakt är viktig för att träffa nya människor och känna sig nöjd och bra med sig själv i vardagen.

Stadgan

Stadgan ger barometern på en persons betydelse i ett företag, sedan i vardagssamhället efteråt. Status kan förändras under en persons arbetsliv.

Strukturen

Strukturen på en arbetsdag införlivar en rutin i våra liv. Det gör att vi kan ockupera våra dagar och göra dem mindre tråkiga och gå framåt.

Personlig utveckling

Att arbeta låter dig också utvecklas med dig själv och växa genom att hävda din personlighet. Personlig utveckling stannar aldrig i en persons yrkesliv.

La Santé

Arbete gör att du kan hålla dig aktiv och på så sätt underhålla kroppen, på ett visst sätt. Vissa jobb är mer fysiska än andra, men det enkla faktum att gå upp på morgonen och gå hem på natten skulle aktivera vissa väsentliga celler i människokroppen.

Det mentala

Arbete är hälsa! Och mental hälsa är avgörande i allas liv. Så att gå till jobbet är ett medel för psykisk flykt. Att trivas där ger därför större mental hälsa!

Le bonheur

Allt detta tillsammans leder oss därför till personlig lycka. Att gå till jobbet varje dag, följa en rutin och umgås med kollegor gör att du kan öka din fysiska hälsa och mentalt välbefinnande, därför att få tillgång till lycka.

Förväntad livslängd

När vi är lyckliga tenderar vi att leva längre än andra. Vissa människor faller in i depression när de går i pension och dör snabbt därefter, ibland utvecklar de stressrelaterade sjukdomar. Arbete hjälper därför till att leva lyckligt och längre.

1/5 - (1 röst)