10 skäl att skapa en årets bok

Årets bok eller årsbok på engelska och en bok som spårar alla viktiga händelser under ett läsår. Även kallad ett reklamalbum eller gästbok, blev den här boken snabbt en tradition på europeiska högskolor och universitet. Med tanke på dess framgång är den idag inom allas räckhåll. Här är 10 bra anledningar till att skapa en Årets bok.

Skapa minnen

Den första anledningen till årets bok är att skapa ett album för att föreviga årets bästa minnen innan de försvinner. Det är faktiskt mänskligt omöjligt att hålla i minnet alla händelser som har inträffat under en tillvaro. Årets bok låter dig därför skriva ut de bästa ögonblicken som präglat ditt år.

Skapa en känsla av tillhörighet

Årsboken är ett utmärkt sätt att skapa en känsla av tillhörighet inom en gemenskap (befordran, klass). Det hjälper också till att bevara befintliga länkar. Det kompletterar det traditionella klassfotot och låter dig stärka sammanhållningen inom klassen eller befordran.

Starta ett originalprojekt

Att göra en årsbok innebär att leda verklig projektledning i alla dess aspekter. Faktum är att förverkligandet av en årsbok innebär ett antal saker som grupparbete, scheman, möten, etc.

Utveckla din kreativitet

Årets bok är också ett tillfälle att få fram din kreativitet vad gäller skapande av logotyper, grafik mm. Men om du inte har ett kreativt sinne, få inte panik: dedikerade sajter som denna kommer att göra jobbet åt dig mycket bra.

Illustrera identiteten för en anläggning

I vissa fall är årets bok ett projekt som anordnas av skolan. I dessa fall representerar det ett sätt att illustrera skolans identitet. Den främjar de aktiviteter som organiseras inom institutionen till föräldrar till elever.

Föreviga ett helt år

Årets bok är mer än bara ett fotoalbum. Den samlar alla element som sannolikt kommer att väcka känslor inom en snar framtid. Det är foton, brev, dedikationer, teckningar osv. Fördelen med en årsbok är dess naturlighet. Det återspeglar vanliga händelser, spontana beslut av naturliga känslor såväl som årets betydande händelser. Det väcker fler minnen än ett fotoalbum.

Dela känslor

Årets bok låter dig också dela känslor med familj eller vänner. Att titta på en årsbok är det perfekta tillfället att uppleva varma, vänliga stunder och dela anekdoter.

Testamentera ett arv för kommande generationer

Tack vare årsboken har du möjlighet att föra över en del av ditt liv till kommande generationer. Det låter dig till och med överföra till dem glädjen, stressen, alla känslor som du kände när ditt minne odödliggjordes. Det är ett vackert arv som du kan testamentera till dina efterträdare.

Spåra utvecklingen av ett projekt

Årets bok är också ett sätt att följa utvecklingen av ett projekt. Genom att skapa en årsbok kan du därför se var du började och vad du har åstadkommit över tiden.

Utveckla din känsla för organisation

Årsboken är ett riktigt projekt som kräver organisation och grundlighet. Genom att påbörja produktionen av en årets bok lär du med nödvändighet att utveckla din känsla för organisation.