10 skäl att skiljas 2023

Även om skilsmässa är ett svårt beslut att fatta, är det ibland nödvändigt för det personliga och familjens välbefinnande. År 2023 kan du ställas inför nya omständigheter som får dig att överväga skilsmässa.

10 skäl att skiljas 2023
10 skäl att skiljas 2023

I den här artikeln kommer vi att presentera 10 skäl till skilsmässa 2023.

1. Otrohet

Otrohet är en av de främsta anledningarna till att par skiljer sig idag. Fuskpartner kan känna sig skyldig och förrådd, vilket kan leda till svårigheter att upprätthålla en intim och varaktig relation. Med modern teknik har tillgången till utomäktenskapliga affärer ökat dramatiskt, och par kan hitta sätt att engagera sig i relationer utanför förhållandet. Teknik kan också tillhandahålla ett sätt för individer att få kontakt med potentiella partners online, vilket kan leda till otrohet lättare än någonsin. Dessutom kan otrohet leda till att förtroendet bryts mellan partners och en känsla av kontrollförlust, vilket kan leda till en upplösning av relationen. Om du eller din partner är otrogna kan detta vara en bra anledning till skilsmässa 2023.

2. Fysisk eller känslomässig misshandel

Den andra punkten att tänka på när man bestämmer sig för att inleda ett skilsmässaförfarande 2023 är fysisk eller känslomässig misshandel. Fysisk eller emotionell misshandel är en form av våld som kan vara svår att upptäcka och rapportera, men det är lika destruktivt som fysisk misshandel. Tecken kan inkludera överdriven kontroll, tilltal, hot, retas, förringande, mobbning och trakasserier. Om du eller din partner är offer för denna typ av övergrepp bör du vidta åtgärder för att skydda dig själv och rådfråga en advokat för att diskutera dina alternativ, inklusive skilsmässa.

3. Oförenliga skillnader

År 2023 kan oförenliga skillnader vara skäl för skilsmässa. Oförenliga skillnader är skillnader som inte kan lösas genom kompromisser eller samtal. De är ofta konsekvenserna av en klyfta som har ökat mellan paret. Oförenliga skillnader kan relatera till religiös övertygelse, politiska åsikter, livsmål, åsikter om pengar och beslut om barnuppfostran, för att nämna några. Om ett par inte kan hitta en gemensam grund i dessa frågor och de sjunker in i oförenliga meningsskiljaktigheter, kan en skilsmässa vara den enda lösningen.

4. Oenighet om föräldraskap

Oenighet om föräldraskap är förmodligen en av de största bidragande orsakerna till en skilsmässa 2023. Föräldrar och deras föräldrateknik kan vara väldigt olika och dessa skillnader kan hamna i konflikt. När föräldrar är oense om hur de uppfostrar sina barn kan det orsaka spänningar och frustration mellan dem. Det kan också orsaka konflikter mellan föräldrar och deras barn, vilket kan leda till allvarligare problem och dysfunktionella relationer. För att förhindra att detta händer är det viktigt att föräldrar kan hitta en gemensam grund i utbildningen av sina barn. Om detta inte kan göras kan skilsmässa vara den enda lösningen.

5. Olösliga ekonomiska problem

År 2023 kan den ekonomiska pressen visa sig vara för stor för att ett par ska kunna behålla sitt äktenskap. Olösbara ekonomiska problem kan vara svåra för ett par att övervinna, och det kan påverka deras lycka och långsiktiga finansiella stabilitet. När dagliga utgifter och ackumulerade skulder hopar sig och lösningar verkar omöjliga, är den bästa lösningen för båda parter ofta att separera. Skilsmässalagar kan hjälpa dig att dela upp egendom och skulder och bestämma hur välstånd ska fördelas, vilket kan bidra till att minska ekonomisk stress.

6. Ointresse för relationen

Även om kärlekslivet är tänkt att vara en givande och tillfredsställande upplevelse för två personer, kan ointresse för förhållandet snabbt sätta in. Ointresse kan ta sig många former, till exempel bristande engagemang eller entusiasm, bristande intimitet och kommunikation, eller till och med bristande intresse för gemensamma aktiviteter. Om endera partnern inte längre är intresserad av förhållandet, är äktenskapet sannolikt dödsdömt. Om makarna inte kan binda sig och hitta varandra är det bäst att separera och gå vidare. År 2023 kan ointresse vara skäl nog att ansöka om skilsmässa.

7. Emotionell främlingskap

Emotionell främlingskap är en av de faktorer som kan bidra till ett beslut om skilsmässa. Detta kan hända när partnerna inte längre känner sig nära varandra och inte har samma anknytning som tidigare. Partners kan känna sig frånkopplade från sin partner och inte uppleva samma nivå av intimitet. Kommunikationen kan påverkas, vilket kan leda till bråk och splittring i par. Dessutom kan känslor blekna och partners kanske inte upplever samma kärlek och fasthållande som tidigare. Om partnerna inte kan återfå sin anknytning och intimitet, kanske deras relation inte överlever den känslomässiga främlingen.

8. Fusk

Fusk är en av de största skälen till skilsmässa. Tyvärr är det inte alltid lätt att avgöra om en make är otrogen eller inte. Men när bevisen är obestridliga kan den psykologiska påverkan bli dramatisk och förtroendet kan förloras för alltid. Under dessa omständigheter väljer många par att skiljas. Ibland kan fusk till och med vara strået som bryter kamelens rygg, och att bryta upp kan vara det enda alternativet för att återhämta sig från ett sådant trauma. Dessutom kan otrogen få ekonomiska konsekvenser för lurade makar, och enbart detta skäl kan vara tillräckligt för att besluta om skilsmässa. År 2023 kan därför fusk vara skäl nog att välja att separera.

9. Religiösa eller ideologiska skillnader

Religiösa eller ideologiska skillnader kan vara en av huvudorsakerna till skilsmässa år 2023. Par som inte delar samma övertygelser eller värderingar kan finna sig i att konstant bråka och uppleva pågående spänningar. Religiösa eller ideologiska skillnader kan också få par att kämpa med viktiga beslut, som barnuppfostran. Par kan också känna sig avskräckta när de inte lyckas hitta en kompromiss, vilket kan leda till skilsmässa.

10. Olika intressen och livsmål

Den sista anledningen till att par kan välja att skilja sig 2023 är att deras intressen och livsmål kan skilja sig åt. Detta kan vara särskilt sant för par som träffades unga och växte upp tillsammans. Med tiden kan de inse att de har helt andra ambitioner för sina liv och inte kan uppnå sina drömmar tillsammans. Dessutom kan de ha olika åsikter om hur deras relation ska fungera och känna sig fast mellan sina olika synpunkter. Om detta händer är det ibland bäst att gå skilda vägar för att sträva efter bättre möjligheter och uppfylla sina individuella ambitioner.

Patrice Groult
Jag är Patrice Groult, journalist och skapare av webbplatsen 10-raisons.fr. Jag har lång erfarenhet av skriven press och radio. Jag började på journalistiken 2004 när jag bodde i New York. Jag har arbetat för flera franska medier, särskilt Le Figaro och France Inter. 2016 bestämde jag mig för att skapa min egen hemsida, 10-raisons.fr. Formeln var nyskapande: artiklar i form av "10 skäl till...". Jag ville erbjuda relevant och originellt innehåll som gör det möjligt för läsarna att bättre förstå världen omkring dem. Sedan dess har 10-raisons.fr varit en stor framgång. Sajten har nu mer än 3 miljoner besökare per månad, och dess artiklar delas av tusentals människor på sociala nätverk. Jag strävar efter att erbjuda kvalitetsinnehåll och att visa objektivitet och opartiskhet i behandlingen av de ämnen som behandlas.